INDEKS AUTORSKI

Andrzej Sparty


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Jana Filopona "De intellectu" a twórczość św. Tomasza z Akwinu. Roczniki Filozoficzne, 23(1), 81-99, 1975. Sparty, Andrzej.

# FILOPONOS, Jan # TOMASZ z Akwinu, św. # intelekt # dusza #