INDEKS AUTORSKI

Antonina Spirało


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

z: Ziemski, Stefan. Logika Mikołaja Mościckiego (Z badań nad logiką polską doby Odrodzenia). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 1, 43-69, 1957. Ziemski, Stefan i Spirało, Antonina.

# MOŚCICKI, Mikołaj # filozofia polska # przyczynowość, związek przyczynowo-skutkowy # historia logiki #
TREŚĆ. (A) Wstęp. (B) Zagadnienie więzi przyczynowej. (C) Rozumowanie praktyczne w logice Mościckiego.

Logika Jana Spangenberga. Studia Filozoficzne, nr 2, 80-96, 1958. Spirało Antonina.

# SPANGENBERG, Jan # logika # argumentacja # rozumowanie #
TREŚĆ. 1. Uwagi wstępne. 2. Składniki argumentacji. 3. Zasady logiczne argumentacji. 4. Teoria relacji. 5. Rozumowanie prawdopodobne. 6. Teoria błędów rozumowania. 7. Erystyka.