INDEKS AUTORSKI

Irena Średzińska-Tarnowska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Logika i nowa metodologia Adama Burskiego. Myśl Filozoficzna, nr 2, 188-216, 1954. Średzińska, Irena.

# BURSKI, Adam # filozofia polska # historia logiki # metodologia nauki #
TREŚĆ. 1. Życie i działalność naukowa. 2. Przedmiot i zadania logiki. 3. O poznaniu naukowym i jego metodach. 4. Wykład logiki zdaniowej.

"Racjonalistyczna wykładnia zasadniczych pojęć epistemologicznych" w: Szkice filozoficzne: Romanowi Ingardenowi w darze. Żarnecka, Zofia (red.), 173-184. Kraków, PWN, 1964. Średzińska-Tarnowska, Irena.

# epistemologia # racjonalizm # poznanie #
TREŚĆ. 1. Pojęcie podmiotu poznającego. 2. Pojęcie przedmiotu poznawanego. 3. Pojęcie poznawania.