INDEKS AUTORSKI

Krzysztof Środa


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Kartezjańska i "psychologiczna" droga do transcendentalnej fenomenologii. Studia Filozoficzne, nr 1, 33-46, 1987. Środa, Krzysztof.

# fenomenologia # redukcja transcendentalna # psychologia #
ABSTRAKT. Najtrudniejszym do zrozumienia momentem fenomenologicznej metody E. Husserla jest tzw. redukcja transcendentalna. W artykule, obok klasycznej, kartezjańskiej drogi do redukcji, przedstawiony został inny, mniej znany wariant wprowadzenia do fenomenologii: droga poprzez fenomenologiczną psychologię. Polega ona na rozłożeniu redukcji na dwa kolejne kroki, z których dopiero drugi ma charakter transcendentalny. Postępowanie to łagodzi gwałtowność przejścia od nastawienia naturalnego do fenomenologicznego i tym samym ułatwia dostęp do transcendentalnej świadomości - właściwej dziedziny badań fenomenologicznych.