INDEKS AUTORSKI

Magdalena Środa


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Wolność jako bezpośrednia dana świadomości. (O filozofii wolności Henryka Bergsona). Studia Filozoficzne, nr 7, 133-144, 1983.

# BERGSON, Henri # wolność # świadomość #
ABSTRAKT. Przedmiotem artykułu jest koncepcja wolności Henryka Bergsona. Wolność ta jest, obok swoiście pojmowanego czasu (jako trwania), kategorią świadomości. Jest jej bezpośrednią daną. Aby więc uzyskać obraz wolności rzeczywistej, zarazem też odpowiedzieć na pytanie, czy i w jakich granicach człowiek jest wolny, Bergson odrzuca wszelkie jej opisywanie. Każde określanie wolności z konieczności musi przyznać racje determinizmowi. Wolność stanowi przeżycia, zaangażowanie się podmiotu we własne "ja", wskazuje sferę bytu rzeczywistego, gdzie wolne, twórcze "ja głębokie" może, odrzuciwszy wszelkie determinizmy, stać się źródłem nowych wartości. Artykuł jest debiutem pisarskim Autorki.

Obowiązek i wezwanie moralne w filozofii Henri Bergsona. Etyka, nr 20, 23-44, 1983. Środa, Magdalena.

# BERGSON, Henri # obowiązek # moralność #
TREŚĆ. (A) Obowiązek jako presja. (B) Le tout de l`obligation. (C) Résistance aux résistances. (D) Wolność jako twórczość. (E) Obowiązek jako dążenie. (F) Rozwój moralności.