INDEKS AUTORSKI

Jan Śrzednicki


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

O właściwej ocenie dzieł sztuki. Studia Filozoficzne, nr 4, 73-82, 1967. Śrzednicki, Jan.

# estetyka # dzieło sztuki # ocena estetyczna #