INDEKS AUTORSKI

Jan T. J. Srzednicki (1923-2008)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Upodobanie a sąd estetyczny. Estetyka, III, 63-72, 1962.

# sąd estetyczny # emotywizm # subiektywizm #

Filozofia w Australii. Ruch Filozoficzny, XXI (2), 141-144, 1962.

Nowy fizykalizm. Ruch Filozoficzny, XXIV (3-4), 173-178, 1966.

# fizykalizm #

[Rec. Bergmann, Gustav. Realism. A Critique of Brentano and Meinong]. Ruch Filozoficzny, XXVII (2-3), 134-138, 1969.

Quine i logika struktury. Łoziński, J. (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3, 129-138, 1976.

# QUINE, William Van Orman # struktura #

Dwa paradoksy indukcji. Studia Filozoficzne, nr 4, 195-201, 1976.

# indukcja # paradoks #

Spór o uprawnienia zwierząt. Ruch Filozoficzny, XXXVII (3-4), 137-141, 1979.

Czy czas jest formą wewnętrznego doznania? Studia Filozoficzne, nr 11, 143-146, 1987.

# czas # KANT, Immanuel #

z: Rickey, V. F. Leśniewski's Systems. Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1983.

# LEŚNIEWSKI #
Ss. 219.

Wszelkie dobro się liczy. Etyka, nr 24, 25-38, 1988. Srzednicki, Jan.

# KOTARBIŃSKI, Tadeusz # dobro # deontologia #