INDEKS AUTORSKI

Zbigniew Stachowski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Idea pokoju w Polsce (sprawozdanie z konferencji PAN). [13-14.06.1980]. Studia Filozoficzne, nr 1, 192-201, 1981.

Filozofia i kultura włoska. [Rec. Filozofia i kultura włoska. Zagadnienia współczesne. Nowaczyk, Mirosław (red.)]. Studia Filozoficzne, nr 6, 172-176, 1981.

Koncepcja pracy Jana Pawła II. [Sprawozdanie z sympozjum: Warszawa, 30.11.1981]. Studia Filozoficzne, nr 9-10, 161-167, 1982.

# WOJTYŁA, Karol # praca # katolicyzm a marksizm # filozofia polska #

Katolicka koncepcja kultury i polityki kulturalnej. [Sprawozdanie z konferencji: Radziejowice, 9-10.12.1982]. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 321-329, 1983. Stachowski, Zbigniew.

# filozofia polska - kronika # katolicyzm #