INDEKS AUTORSKI

Jędrzej Stanisławek


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

W poszukiwaniu eliksiru młodości. [Rec. Dilman, Włodzimierz. Dlaczego człowiek umiera]. Studia Filozoficzne, nr 5, 171-175, 1975. Stanisławek, Jędrzej.

# śmierć #

Czy matematyka konstruktywna jest prawdziwsza od klasycznej? [Rec. Trostnikow, W. I. Konstruktywne procesy w matematyce]. Studia Filozoficzne, nr 7, 142-145, 1977.

Czy mieszkańcy platońskiej jaskini odkryją nierealność oglądanych przez siebie cieni? Studia Filozoficzne, nr 9, 97-108, 1989. Stanisławek, Jędrzej.

# PLATON # epistemologia # złudzenie #
ABSTRAKT. O mieszkańcach Platońskiej jaskini zwykło się sądzić, że: 1) potraktują oglądane przez siebie cienie jako jedyną realną rzeczywistość; 2) z właściwym sobie konserwatyzmem myślowym odrzucą wszelkie próby wyprowadzenia ich z błędu. Tę interpretację uzupełnia przypuszczenie, że 3) sytuacja poznawcza człowieka nie odbiega od sytuacji poznawczej mieszkańców jaskini. Tak uważa Platon i tak przyjmują jego komentatorzy. Niesłusznie. Analiza przypowieści nie potwierdza przytoczonych stwierdzeń; przy tym sytuacja, jaka zachodzi w jaskini nie jest modelem teorii idei - czego, jak się wydaje, oczekiwałby Platon.