INDEKS AUTORSKI

Barbara Stanosz (1935-2014)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Znaczenie i oznaczanie a paradoks intensjonalności. Studia Filozoficzne, nr 2, 19-48, 1965.

# logika # znaczenie # intensjonalność #
TREŚĆ. 1. Wstęp. 2. Teorie znaczenia i oznaczania w logice nowoczesnej. 3. Zagadnienie intensjonalności.

Modalność a identyczność. [Rec. Wilson, N. L. Modality and Identity: a Defence]. Studia Filozoficzne, nr 4, 177-178, 1966.

Własność i zbiór. Studia Filozoficzne, nr 2, 95-107, 1967.

# zbiór # cecha # logika #

Modyfikacja semantyki. [Rec. Wierzbicka, Anna. Dociekania semantyczne]. Studia Filozoficzne, nr 3, 226-230, 1971.

Problemy definicji prawdy dla języka naturalnego. Studia Filozoficzne, nr 5, 83-91, 1971.

# prawda # język naturalny # semantyka logiczna # TARSKI, Alfred #

Odpowiedź. [Polemika z: Zuber, Richard. Zanim definicja prawdy zostanie podana]. Studia Filozoficzne, nr 4, 179-181, 1973.

# prawda # język naturalny #

W sprawie krytyki teorii języka. [Polemika z: Opara, Stefan. Język a idealizm]. Studia Filozoficzne, nr 8, 137-140, 1974.

# filozofia języka # AJDUKIEWICZ, Kazimierz #

O kryteriach rozumienia wyrażeń. Studia Filozoficzne, nr 249-254, 1983.

# rozumienie # filozofia języka # sąd wartościujący #
ABSTRAKT. W pierwszej części tekstu rozważa się kilka obiegowych wyjaśnień pojęcia rozumienia wyrażenia; wykazuje się nieadekwatność każdego z nich z osobna i proponuje pewną - zakładaną implicite w logicznej teorii języka - precyzację tego pojęcia. Następnie rozważa się konsekwencje związanego z tą precyzacją kryterium zrozumiałości wypowiedzi dla problemu sensowności twierdzeń tradycyjnej filozofii, w szczególności przy normatywnej interpretacji tych twierdzeń. Konkluzją rozważań jest teza, iż twierdzenia te są zrozumiałe pod warunkiem subiektywistycznej interpretacji wypowiedzi wartościujących.

Dedukcja a behawiorystyczne pojęcie asercji. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 59-65, 1985. Stanosz, Barbara.

# dedukcja # asercja # behawioryzm # filozofia języka #
ABSTRAKT. W artykule tym przedstawia się behawiorystyczne pojęcie asercji zdania (i blisko z nim spokrewnione pojęcie przekonania), ukazując przewagę tego pojęcia nad tradycyjnym, subiektywistycznym rozumieniem asercji. Następnie wykazuje się, że behawiorystyczna koncepcja asercji wyklucza istnienie wnioskowań dedukcyjnych; logika dedukcji nie jest więc, na gruncie tej koncepcji, teorią wnioskowania. Można ją natomiast uznać za fragment teorii języka (w sensie N. Chomsky`ego), opisujący logiczny składnik kompetencji językowej.

O potrzebie badań metafilozoficznych. Studia Filozoficzne, nr 1, 71-76, 1989. Stanosz, Barbara.

# metafilozofia #

 


Pelc, Jerzy. Barbara Stanosz (ur. w Warszawie 8 stycznia 1935 r., zm. w Warszawie 7 czerwca 2014 r.). Studia Semiotyczne XXVIII-XXIX, 33-40, 2015.

Chwedeńczuk, Bohdan. Barbara Stanosz - jedność badawczego umysłu. Studia Semiotyczne XXVIII-XXIX, 41-49, 2015

.