INDEKS AUTORSKI

Mieczysław Stański


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

z: Miłosz, Stanisław. O niektórych tendencjach filozoficzno-metodologicznych medycyny w Polsce na przełomie XIX i XX w. Studia Filozoficzne, nr 11, 127-138, 1977.

# medycyna # filozofia polska # historia medycyny #
TREŚĆ. (A) Wpływ prądów filozoficznych na postawy filozoficzno-metodologiczne przedstawicieli medycyny. (B) Główne orientacje metodologiczne polskich szkół lekarskich. (a) Jednostronny empiryzm a hipotetyzm anatomopatologiczny oraz ich filozoficzno-społeczne konsekwencje. (b) Funkcjonalizm diagnostyczny jako wyraz holizmu biologicznego. (C) Główne poglądy na problem komponentów zdrowia i choroby.