INDEKS AUTORSKI

Leszek Staronka


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Sens istnienia. Przystępny zarys filozofii. Kraków, Spółdzielnia Księgarska "Czytelnik", 1945; wyd. 2 1947. Staronka, Leszek.

# filozofia - podręczniki dla początkujących #
TREŚĆ. (A) Wstęp. Filozofia na tle całokształtu kultury. 1. Społeczne znaczenie filozofii. 2. Filozofia a nauka, sztuka i religia. 3. Braki i trudności filozofii. 4. Światopoglądowa strona współczesnych kierunków politycznych. 5. Cel i charakter. I. Bezpośrednia, subjektywna rzeczywistość jako podstawa poznania. 1. Zagadnienie punktu wyjścia we filozofii. Przegląd historyczny. 2. Wrażenia zmysłowe i wyobrażeniowe. 3. Pojęcia. 4. Zagadnienie abstrakcyjności pojęć. 5. Świat zewnętrzny. 6. Podstawowa charakterystyka uczuć. 7. Związek uczuć z przedmiotową stroną przeżyć duchowych. 8. Prawidłowość i jej uczuciowe znaczenie. 9. Uczucie miłości. 10. Rzeczywistość objektywna a filozofia. II. Materializm a idealizm. 1. Stanowisko monistyczne. 2. Idealizm. 3. Realizm i materializm. 4. Materializm krytyczny. 5. Zmienność i postęp. 6. U granic myśli filozoficznej. III. Człowiek. 1. Pragmatyzm. 2. Zagadnienie woli. Determinizm psychologiczny. 3. Determinizm w naukach przyrodniczych. 4. Wola i wolność. 5. Człowiek z biologicznego punktu widzenia. 6. Struktura duszy ludzkiej. 7. Kontrast uczuciowy. 8. Osobowość. IV. Zagadnienie dobra i ideały społeczne. 1. Zagadnienie dobra. 2. Prawa etyczne. 3. Materializm historyczny. 4. Ustrój socjalistyczny. 5. Znaczenie kultury duchowej.