INDEKS AUTORSKI

Walenty Staszek


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Elementarna ontologia Leśniewskiego jako fragment teorii mnogości Zermelo. Studia Filozoficzne, nr 2, 92-98, 1973.

# LEŚŃIEWSKI, Stanisław # teoria mnogości # ontologia #

Konfirmacja a przekład. [Rec. Smokler, Howard i Rohr, Michael D. "Confirmation and Translation"]. Studia Filozoficzne, nr 7, 181-184, 1973.

O rozwoju nauki. [Rec. Manasjan, A. S. Problema razwitija naucznogo znanija. Łogiko-metodołogiczeskij analiz]. Studia Filozoficzne, nr 11, 215-220, 1974.

O hipotezie Sapira-Whorfa. [Rec. Wasiljew, S. A. Fiłosofskij analiz gipotiezy lingwisticzeskoj otnositielnosti]. Studia Filozoficzne, nr 10, 167-171, 1977.

Hipoteza względności językowej a logika. [Rec. Czesnokow, P. W. "Neogumboltianstwo"]. Studia Filozoficzne, nr 9, 179-185, 1979.

Oświecenie i refleksja filozoficzna o języku. [Rec. Florczak, Zofia. Europejskie źródła teorii językowych w Polsce na przełomie XVIII i XIX wieku. Studia z dziejów teorii języka i gramatyki]. Studia Filozoficzne, nr 8, 135-141, 1980. Staszek, Walenty.