INDEKS AUTORSKI

Andrzej Stawar (1900-1961)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

O Brzozowskim i inne szkice. Warszawa, Czytelnik, 1961. Stawar, Andrzej.

# BRZOZOWSKI, Stanisław # praca # filozofia historii # inteligencja # BIELIŃSKI, Wissarion # literatura # materializm #
TREŚĆ. I. O Brzozowskim. 1. Polemiki o Sienkiewicza. 2. Przeciw estetyzmowi. 3. Świadomość i nieświadomość. 4. Sprawy narodowościowe. 5. Ogólne tendencje filozofii i filozofia historii. 6. Bezdziejowość i romantyzm. 7. Analiza. 8. Gotowy świat. 9. Fetyszyzm - powrót wygnanego mitu. 10. Kaznodziejstwo. 11. Kult historii i współczesność. 12. Próba asymilacji marksizmu. 13. Sorel. 14. Asymilacja marksizmu i "moje ponadmarksowskie ja". 15. Filozofia pracy. 16. Wpływy materializmu dziejowego. 17. Skala kaznodziejstwa. 18. Krytyka racjonalizmu. 19. Pragmatyzujący katolicyzm. 20. Kolizja z Irzykowskim. 21. Estetyka i moralność. 22. Moralistyka. 23. Oceny. 24. Brzozowski jako krytyk. 25. Postulaty. 26. Forma i styl. 27. Sprzeczności stylu - sprzeczności filozofii. 28. Poglądy na powieść i praktyka. 29. Bliżsi i dalsi. 30. Monologi i rozdwojenia. II. Spór o inteligencję. 1. Inteligencja a stan trzeci. 2. Kulturalno-organizacyjna rola szlachty. 3. Perspektywy. III. Dziedzictwo Bielińskiego. IV. Książka o Dostojewskim. V. Wrażenia ze zjazdu pisarzy w 1956. VI. Literatura na rozdrożu. 1. Elementy stałe. 2. Magia nowoczesności. 3. Miara historyczności. 4. Negacja realizmu i jej fazy. 5. Poesia docta. 6. Doświadczenie życiowe? VII. Użyteczność psychologizmu. VIII. W sprawie "Pism" Boya. IX. Boy o Prouście. 1. Zbieżności i przeciwieństwa. 2. Balzak i anty-Balzak. 3. Inwersje i pastisz. 4. Legenda o herbatniku. 5. Psychologizujący weryzm. X. Nieporozumienie taryfowo-historyczne. 1. O kryzysie realizmu. 2. Materializm magiczny. 3. Bez taryfy ulgowej - nie sposób... 4. Patronat Irzykowskiego. 5. "Załatwienie" Boya. 6. Patronat Boya. 7. Młodziakowie i postępowicze. 8. Przemilczenia. 9. Szkoła kreacjonizmu w krytyce.