INDEKS AUTORSKI

Jerzy Stelmach


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Fenomenologia intersubiektywności. [Rec. Bukowski, Jerzy. Zarys filozofii spotkania]. Studia Filozoficzne, nr 10, 215-216, 1988.

z: Skąpska, Grażyna. Stare i nowe interpretacje filozofii prawa Arthura Kaufmanna. Colloquia Communia, 6(41)-1(42), 75-81, 1988/1989. Skąpska, Grażyna i Stelmach, Jerzy.

# KAUFMAN, Arthur # filozofia prawa #