INDEKS AUTORSKI

Katarzyna Stemplewska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Egocentryzm poznawczy w świetle psychologicznego modelu reprezentacji. Studia Filozoficzne, nr 7, 109-123, 1984. Stemplewska, Katarzyna.

# egocentryzm # psychologia poznawcza # modele # reprezentacja #
TREŚĆ. W artykule piagetowskie pojęcie egocentryzmu poznawczego rozważane jest w kontekście rozwojowego modelu funkcjonowania poznawczego człowieka, jaki wyłania się z próby zastosowania podstawowych intuicji teorii modeli do koncepcji tzw. nauki poznawczej (cognitive science). Podstawowe pojęcia modelu to "język wrażeń", rozumiany jako narzędzie pośredniczące w procesie poznania, oraz "schemat poznawczy", rozumiany jako jednostka reprezentacji służącej do interpretacji wyrażeń języka wrażeń (treści percepcji). W świetle proponowanego modelu egocentryzm poznawczy jawi się jako immanentna cecha ludzkiego poznania. W zakończeniu rozważane są krótko niektóre filogenetyczne aspekty egocentryzmu i jego konsekwencje epistemologiczne.