INDEKS AUTORSKI

Tadeusz Stępień


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Polityka i historia. (Szkic o historiozofii Monteskiusza). Studia Filozoficzne, nr 1, 93-109, 1970.

# MONTEQUIEU, Charles Louis de Secondat; Monteskiusz # historiografia # historiozofia # metodologia historii #
TREŚĆ. 1. Historiografia a historiozofia, spory metodologiczne. 2. Metodologiczne i antropologiczne założenia historiozofii Monteskiusza. 4. Pojęcie przyczyny i prawidłowości historycznej. 5. "Zachowanie" jako cel procesu historycznego.

Prawo i ład społeczny. Studia Filozoficzne, nr 6, 81-102, 1971. Stępień, Tadeusz.

# prawo naturalne # ład społeczny # MONTEQUIEU, Charles Louis de Secondat; Monteskiusz # filozofia prawa #
TREŚĆ. (A) Rozum a prawo. (B) Prawo naturalne w ujęciu Monteskiusza. (C) Prawo jako warunek ładu społecznego. (D) Prawo stanowione i jego funkcja w życiu społecznym człowieka.