INDEKS AUTORSKI

Eugenia Stołyhwo


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Aktualna sytuacja antropologii w Polsce. Myśl Filozoficzna, nr 4, 136-159, 1956. Stołyhwo, Eugenia.

# antropologia # nauka polska # metodologia nauk społecznych #
TREŚĆ. (A) Sytuacja antropologii w Polsce bezpośrednio po II wojnie światowej. Zjazd łódzki. (B) Dorobek antropologii polskiej w powojennym dziesięcioleciu. Metody badawcze. (C) Problematyka powojenna antropologii polskiej. (D) Atmosfera pracy w antropologii polskiej. (E) Kształcenie kadr młodych antropologów.