INDEKS AUTORSKI

Henryk Stonert


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Definicje w naukach dedukcyjnych. Wrocław, Ossolineum, 1959. Stonert, Henryk.

# definicja # nauki dedukcyjne # metodologia nauki # LEŚNIEWSKI, Stanisław #
TREŚĆ. * Przedmowa. (A) Część pierwsza. 1. Analiza pojęcia języka i pojęć pokrewnych. 2. Definicje w naukach dedukcyjnych niesformalizowanych. 3. Analiza pewnych pojęć odnoszących się do systemów sformalizowanych. 4. Definicje pojęte jako tezy systemu w odniesieniu do systemów grupy I-V. 5. Definicje jako tezy warunkowo dołączane do systemu. 6. Definicje pojęte jako reguły zastępowania. 7. Opis syntaktyczny systemów grupy VI-VIII (protetyka i ontologia Leśniewskiego). 8. Definicje pojęte jako tezy systemu w odniesieniu do systemów grupy VI-VIII. (B) Część druga. 1. Niesprzeczność i przekładalność definicji. 2. Zagadnienie twórczości definicji. 3. Definicje indukcyjne. 4. Definicje przez abstrakcje. 5. Względy decydujące o wyborze tej lub innej koncepcji definicyjnej. 6. Przegląd pozostałych rodzajów definicji. 7. Rola definicji w naukach dedukcyjnych. Definicje w naukach dedukcyjnych a innych. 8. Wykaz ważniejszych użytków słowa definicja, definiować itp. * Zakończenie.

"Analiza logiczna teorii atomistycznej w klasycznej chemii" w: Księga pamiątkowa ku uczczeniu czterdziestolecia pracy nauczycielskiej w Uniwersytecie Warszawskim profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Kotarbińska, Janina i in. (red.), 270-290. Warszawa, PWN, 1959.

# atom, atomizm # chemia # konwencjonalizm #
TREŚĆ. 1. Teoria atomistyczna Daltona. 2. Rozwinięcie teorii atomistycznej przez Avogardo. 3. Dalsze rozwinięcie teorii atomistycznej przez V. Meyera. 4. Podstawy chemii W. Ostwalda. 5. Wnioski.

Pierwszy radziecki podręcznik logiki matematycznej. [Rec. Nowikow, P. S. Elemienty matiematiczeskoj łogiki]. Studia Filozoficzne, nr 6, 182-187, 1960.

Język i nauka. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1964.

# semantyka logiczna # filozofia języka # składnia logiczna # definicja # pragmatyka #
TREŚĆ. (A) Przedmowa. (B) Wstęp. I. Logiczna składnia (syntaksa). (a) Składniki zdań prostych. (b) Budowa zdania złożonego. (c) Kategorie syntaktyczne. (d) Przegląd kategorii syntaktycznych. (e) Prawa składni logicznej. (f) Po czym poznajemy składne wypowiedzi. (g) Zdanie. (h) Nazwy. (i) Język ścisły a język potoczny. (j) Dlaczego posługujemy się językiem ścisłym? (k) Dowód sformalizowany. (l) Jeszcze trochę o składni. II. Definicje. (a) Mechanizm psychiczny definiowania. (b) Definicje aksjomatyczne. (c) Definicje normalne. (d) Przekładalność i niesprzeczność definicji. (e) Definicje sprawozdawcze i projektujące. (f) Metody urabiania definicji sprawozdawczych. (g) Istota i funkcje definicji. III. Semantyka. (a) O czym mówimy. (b) Podstawowe stosunki semantyki. (c) Dlaczego uznajemy przedmioty abstrakcyjne. Trochę o reizmie. (d) Język przedmiotowy. Metajęzyk i antynomie. (e) Prawda i model. (f) Nieco o semantyce. IV. Pragmatyka. (a) Trochę psychologii. (b) Wyrażenie, uznawanie i inne pojęcia pragmatyki. (c) Parę słów o samej pragmatyce. (C) Wskazówki bibliograficzne. (D) Aneks.

Nowy podręcznik logiki dla filozofów. [Rec. Słupecki, Jerzy i Borkowski, Ludwik. Elementy logiki matematycznej i teorii mnogości]. Studia Filozoficzne, nr 2, 179-184, 1964.

Zjazd logików w Poznaniu w dniu 10 i 11 kwietnia 1964 Studia Filozoficzne, nr 1, 215-217, 1965. Stonert, Henryk.