INDEKS AUTORSKI

Anna Straszewicz


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

"Koegzystencjalne prawa Cuviera" w: Z dziejów pojęcia prawa w naukach biologicznych. Krajewski Władysław (red.), 47-66. Warszawa, PWN, 1967. Straszewicz, Anna.

# prawo nauki # filozofia nauki # CUVIER, Georges # morfologia #
TREŚĆ. 1. Ogólna teoria przyrody kreacjonizmu i systematyka. 2. Teoria organizmu - zasada warunków istnienia. 3. Morfologiczne zasady Cuviera. (a) Zasada podporządkowania cech. (b) Zasada korelacji form. 4. Teoria nauki - sposoby dochodzenie do "praw".

"Ernst Haeckel. Prawa przyczynowe a morfologiczne prawidłowości ewolucji" w: Z dziejów pojęcia prawa w naukach biologicznych. Krajewski Władysław (red.), 77-99. Warszawa, PWN, 1967. Straszewicz, Anna.

# prawo nauki # filozofia nauki # HAECKEL, Ernst # biogeneza #
TREŚĆ. 1. Biologiczne podstawy procesu poznania naukowego. 2. Teleologia a przyczynowość. 3. Prawo biogenetyczne. Zasada rekapitulacji.