INDEKS AUTORSKI

Janusz Strawiński


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Bohaterowie kartezjańscy. Dostojewski wobec tradycji racjonalizmu. Studia Filozoficzne, nr 4, 117-135, 1971. Strawiński, Janusz.

# DOSTOJEWSKI, Fiodor # antyracjonalizm # nihilizm # śmierć Boga #
TREŚĆ. (A) Zamiast wstępu. (B) Kryzys w aspekcie teologicznym. (C) Antynomie podziemia. (D) Katharsis i odrodzenie. (E) Uwagi krytyczne.