INDEKS AUTORSKI

Jerzy Strojnowski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Geneza i rozwój psychizmu w ujęciu o. Teilharda de Chardin. Znak, nr 165, 298-312, 1968.

# TEILHARD DE CHARDIN # ewolucjonizm chrześcijański #

O ruchu Teilhardowskim w krajach języka niemieckiego. Roczniki Filozoficzne, 23(3), 158-164, 1975. Strojnowski, Jerzy.

# TEILHARD DE CHARDIN, Pierre # filozofia współczesna #