INDEKS AUTORSKI

Józef Andrzej Stuchliński


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Problemy klasyfikacji nauk. [Rec. Die Klassifikation der Wissenschaften als Philosophisches Problem. Rochhausen, Rudolf (red.)]. Studia Filozoficzne, nr 4, 179-182, 1969.

Spór o naturę świata na terenie biologii. Człowiek i Światopogląd, nr 2, 76-86, 1970.

# mechanicyzm # witalizm #

Filozofia nauki a światopogląd. [Rec. Teumer, Elfriede. Philosophische Probleme der Wechselbeziehung von Struktur und Funktion in der Biologie]. Człowiek i Światopogląd, nr 3, 130-134, 1970.

Filozofia nauki w "Deutsche Zeitschrift für Philosophie". [Rec. 1969]. Człowiek i Światopogląd, nr 9, 87-93, 1970.

Problem metody dialektycznej nauk przyrodniczych "Deutsche Zeitschrift für Philosophie". [Rec. 1970]. Człowiek i Światopogląd, nr 7, 93-101, 1971.

Światopogląd a nauka. Ludwiga von Bertalanffy'ego rozumienie roli myśli filozoficznej w nauce. Człowiek i Światopogląd, nr 6, 45-59, 1972.

# filozofia a nauka # BERTALANFFY, Ludwig von # światopogląd # organizmalizm #
TREŚĆ. * Światopogląd a filozofia. * Mechanicyzm contra organizmalizm - główny spór światopoglądowy współczesnej nauki. * Rola biologii a teoretyczne zasady organizmalizmu. * Filozofia w nauce.

Goethe i metodologia współczesna. [Rec. Bednarczyk, Andrzej. Johann Wolfgang Goethe. Problemy metodologiczne teorii typu morfologicznego]. Studia Filozoficzne, nr 4, 188-191, 1975.

Koherencja i teoria prawdy. [Rec. Rescher, Nicholas. The Coherence Theory of Truth]. Studia Filozoficzne, nr 6, 153-159, 1976.

Światopogląd, filozofia, nauka. [Rec. Człowiek i Światopogląd. 1975.]. Studia Filozoficzne, nr 9, 123-132, 1976.

Filozofia mechanistyczna a zasady organizmalizmu. Studia Filozoficzne, nr 2, 67-81, 1977.

# organizmalizm # BERTALANFFY, Ludwig von # mechanicyzm # epistemologia #

Nauka i hipostaza. Próba nominalistycznego spojrzenia na materializm dziejowy. Studia Filozoficzne, nr 3, 65-83, 1983.

# reizm # nominalizm # materializm historyczny #
TREŚĆ. (A) Obecność Karola Marksa w kulturze filozoficznej XX w. (B) Reizm somatyczny a marksizm. (C) Materializm dziejowy oparty na hipostazach. (D) Karola Marksa krytyka ideologii i teoria świadomości społecznej a nominalizm. (E) Myśl, humanistyka, polityka.

Teoria ewolucji a zasada racji koniecznej. (Szkic argumentacji). Studia Filozoficzne, nr 2, 139-147, 1988. Stuchliński, Józef A.

# teoria ewolucji # metodologia nauki # racja konieczna #
ABSTRAKT. Myśl główną rozważań wyrazić można w postaci twierdzenia głoszącego, iż teoria ewolucji ma u swych podstaw epistemologicznych przede wszystkim zasadę racji koniecznej, a nie zasadę racji dostatecznej. Uwidacznia się to w wykładzie zasad nauki o ewolucji, opartym w znacznej mierze na procedurach i operacjach badawczych, określanych ogólnie mianem: "dowodów na istnienie ewolucji". Pojęcie racji koniecznej jest modelowane formalnie na wzór pojęcia racji dostatecznej, na podstawie rozróżnienia warunku wystarczającego lub koniecznego dla zachodzenia jakichkolwiek zjawisk. Posługując się przyjętymi ustaleniami terminologicznymi, formułuje się zarys argumentacji wyjściowej na rzecz sformułowanej na wstępie tezy ogólnej.

Ku precyzacji zasad nauki o ewolucji. [Rec. Jacob, F. Gra możliwości. Esej o różnorodności życia]. Studia Filozoficzne, nr 8, 202-207, 1988. Stuchliński, Józef A.

# teoria ewolucji #

Biogenetyka a materializm dialektyczny - w kręgu filozofii tradycyjnej. [Rec. Ługowski, Włodzimierz.  Paradoks powstawania życia. Filozoficzne problemy biogenezy]. Studia Filozoficzne, nr 11, 185-189, 1988.