INDEKS AUTORSKI

Franciszek Studnicki


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

O prawniczych rozumowaniach subsumpcyjnych. Studia Filozoficzne, nr 1, 121-134, 1967. Studnicki, Franciszek.

# rozumowanie # filozofia prawa #

Problem wykładni prawa. [Rec. Woleński, Jan. Logiczne problemy wykładni prawa]. Studia Filozoficzne, nr 3, 223-226, 1973.

Wykładnia prawa w jej aspekcie komputacyjnym. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 93-104, 1985. Studnicki, Franciszek.

# metodologia nauk prawnych # rozumienie # prawo #
ABSTRAKT. Autor polemizuje z poglądem, że wykładnia prawa polega na tłumaczeniu tekstów ustawowych na zbiory zwrotów językowych odtwarzających zawarte w tych tekstach normy. Twierdzi, że interpretacja prawa jest procesem rozumienia, zmierzającym do wprowadzenia systemu interpretującego w stan, który umożliwi mu wykonanie postoperacji, należących do określonej klasy. Stwierdzenia w rodzaju: "system S rozumie jednostkę lingwistyczną J" pozostają stwierdzeniami eliptycznymi do czasu, gdy uzupełnimy je przez wyraźne lub dorozumiane wskazanie klasy postoperacji, z uwagi na które mówić można w danym wypadku o rozumieniu.