INDEKS AUTORSKI

Tadeusz Styczeń (1931-2010)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Możliwość etyki naukowej u Johna Locke’a. Roczniki Filozoficzne, 11(2), 87-109, 1963.

# etyka # LOCKE, John # metodologia etyki #

VIII Tydzień Filozoficzny KUL. Znak, nr 133-134, 1041-1053, 1965.

W sprawie przejścia od zdań orzekających do powinnościowych. Roczniki Filozoficzne, 14(2), 65-80, 1966.

# metodologia etyki # HUME, David # błąd naturalistyczny # powinność #

Etyka czy teologia moralna. Znak, nr 159, 1083-1095, 1967.

# etyka # teologia moralna #

Tradycyjne i współczesne ujęcia etyki. Roczniki Filozoficzne, 15(2), 75-90, 1967.

# etyka # metodologia etyki #

z: Kamiński, Stanisław. Doświadczalny punkt wyjścia etyki. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 21-73, 1968.

# metodologia etyki # doświadczenie etyczne #
TREŚĆ. 1. Geneza problemu. 2. Naturalizm etyczny. 3. Emotywizm etyczny. 4. Koncepcja doświadczenia. 5. Intuicjonizm w etyce. a) Anglosaski. b) Fenomenologów. c) Empirystyczny. 6. Koncepcja doświadczenia moralnego. 7. Uniwersalizacja danych doświadczenia. 8. Analiza egzystencjalna danych doświadczenia.

O nieskwapliwej rewolucji w etyce. [Rec. Kerner, George C. The Revolution in Ethical Theory]. Roczniki Filozoficzne, 17(2), 157-159, 1969.

Empiryczność i apodyktyczność etyki u pozytywistów. Roczniki Filozoficzne, 18(1), 91-119, 1970.

# pozytywizm # metodologia etyki # SCHLICK, Moritz # błąd naturalistyczny #

O niektórych próbach rozwiązania metodologicznego problemu etyki. Roczniki Filozoficzne, 19(2), 5-41, 1971.

# metodologia etyki # doświadczenie moralne # SCHELER, Max # HUSSERL, Edmund # KANT, Immanuel #
TREŚĆ. 1. Doświadczenie moralne a koncepcja doświadczenia. 2. Ukryte doświadczenie moralne. 3. Fenomenologiczne doświadczenie moralne.

O głównym problemie etyki. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 6-54, 1971. Styczeń, Tadeusz.

# etyki # doświadczenie moralne # powinność #
TREŚĆ. Wstęp. 1. Źródła problematyki etycznej. 2. Apodyktyczność etyki. 3. Empiryczność etyki.

O metodzie antropologii filozoficznej. Na marginesie "Osoby i czynu" K. Wojtyły oraz "Książeczki o człowieku" Ingardena. Roczniki Filozoficzne, 21(2), 105-114, 1973.

# antropologia filozoficzna # INGARDEN, Roman # WOJTYŁA, Karol #

z: Szostek, Andrzej. Uwagi o istocie moralności. Roczniki Filozoficzne, 22(2), 19-33, 1974.

# moralność # autorytet # powinność #

Jak uzasadnić szczegółowe zasady moralne? (W związku z artykułem prof. F. Scholza "Głosić normy - to je uzasadniać"). Roczniki Filozoficzne, 22(2), 174-178, 1974.

# zakaz # norma moralna #

W sprawie etyki niezależnej. Roczniki Filozoficzne, 24(2), 63-96, 1976.

TREŚĆ. 1. Eudajmonizm a niezależność etyki. 2. Deontologizm a niezależność etyki. 3. Przedmiot etyki a jej niezależność. 4. Problem etyki a jej niezależność.
# metodologia etyki # eudajmonizm # deontologia #

Czy etyka jest logiką chcenia? Roczniki Filozoficzne, 25(2), 97-127, 1977.

# chcenie # etyka # powinność #

W sprawie uzasadniania norm moralnych. Uwagi do artykułu Norberta Hoerstera. [Artykuł Hoerstera w tym samym numerze]. Roczniki Filozoficzne, 25(2), 137-140, 1977.

# norma moralna # uzasadnianie #

Problem autonomii etyki. Roczniki Filozoficzne, 26(2), 39-62, 1978.

# metodologia etyki # powinność # sąd wartościujący # autonomia #
TREŚĆ. 1. Co to znaczy "moral"? 2. Co znaczy autonomia? (a) Autonomia podmiotu działania moralnego. (b) Autonomia moralnie powinnego. (c) Autonomia teorii moralnie powinnego. 3. Etyka autonomiczna? (a) Sąd o powinności a autonomia etyki. (b) Sąd o słuszności a autonomia etyki. 4. Sąd o powinności a proprium etyki. 5. Soteriologia etyczna a proprium.

Hansa Rottera hermeneutyczny model teologii moralnej. Roczniki Filozoficzne, 26(2), 97-102, 1978.

# ROTTER, Hans # teologia moralna # hermeneutyka #

Kardynał Karol Wojtyła - filozof moralista. Roczniki Filozoficzne, 27(2), 15-32, 1979.

# WOJTYŁA, Karol # moralność # ja-ty #

Objawiać osobę... Roczniki Filozoficzne, 27(2), 159-165, 1979.

# osoba # godność #

Doświadczenie człowieka i świadczenie człowiekowi. (Kardynał Karol Wojtyła: filozof-moralista). Znak, nr 309, 263-274, 1980.

# WOJTYŁA, Karol # moralność # człowiek #

Ja w świetle swego sądu: powinienem... Roczniki Filozoficzne, 28(2), 148-154, 1980.

# powinność # sąd # sumienie #

Etyka czy etyki? Roczniki Filozoficzne, 29(2), 90-111, 1981.

# metodologia etyki # historia etyki # sumienie #
TREŚĆ. 1. Dzieje. 2. Problematyka. 3. Przedmiot. 4. Metoda.

Prawda o człowieku a etyka. Roczniki Filozoficzne, 30(2), 41-95, 1982.

# filozofia człowieka # prawda w etyce # etyka # antropologia #
TREŚĆ. 1. Status quaestionis: czy etyka może być niehumanistyczna? 2. Prawda o człowieku a dobra wola i dobry czyn. 3. Odkrywanie czy stwarzanie prawdy o człowieku? Między antropologią i antropodoksją. 4. Prawda o przygodności człowieka kamieniem węgielnym antropologii i etyki. 5. "Anonimowy anty-humanizm" i "anonimowy anty-teizm" - nie za wysoką ceną za niewinność etyka teologa? 6. O afirmację człowieka na miarę człowieka, czyli o antropologię dla etyki. 7. W perspektywie chrześcijańskiej wizji człowieka.

Czego etyka nie powinna zapomnieć filozofowi znad Garonny? Roczniki Filozoficzne, 31(2), 27-31, 1983.

# MARITAIN, Jacques # etyka #

Spór z eudajmonizmem czy o eudajmonizm w etyce? Roczniki Filozoficzne, 31(2), 67-76, 1983.

# metodologia etyki # decyzja # eudajmonizm #

Kryzys w teologii moralnej? Roczniki Filozoficzne, 32(2), 45-64, 1984.

# teologia moralna # filozofia a religia # natura ludzka #
TREŚĆ. 1. Wstęp. 2. Rozum i filozofia a wiara i teologia. 3. E. Chiavacci: człowiek (s)twórcą swej natury - wielkość zawrotna czy przewrotna? 3. J. M. Aubert: człowiek - (s)twórca swego człowieczeństwa władny decydować o człowieczeństwie innych. 4. Zakończenie: wyjście z kryzysu przez "powrót do rzeczy".

O przedmiocie etyki i o etyce. Roczniki Filozoficzne, 32(2), 167-185, 1984.

# etyka # metodologia etyki # decyzja # powinność #
TREŚĆ. 1. Decyzja albo powinność? 2. Appetibile a affirmabile. 3. Punkt wyjścia etyki. 4. Zamiast zakończenia.

Jaką filozofię postuluje wiara chrześcijańska? Glosa do artykułu J. Seiferta. Roczniki Filozoficzne, 33/34(2), 99-106, 1985/1986. Styczeń, Tadeusz.

# filozofia a chrześcijaństwo #

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, nr 3-4, 348-352, 1987.

# filozofia polska # autobiogram #

Odpowiedzialność w wymiarze indywidualnym i społecznym. Roczniki Filozoficzne, 37/38(1), 263-290, 1989/1990.

# odpowiedzialność # sumienie #
TREŚĆ. 1. Status quaestionis. 2. Sumienie samonakazem. 3. Sumienie samoinformacją. 4. Sumienie a samospełnienie. 5. Sumienie a uczestnictwo. 6. Sumienie a dialog filozoficzny.