INDEKS AUTORSKI

Mieczysław Subotowicz


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Czas. (Kilka uwag fizyka). Studia Filozoficzne, nr 5, 107-113, 1975. Subotowicz, Mieczysław.

# fizyka # czas # przyczynowość #
TREŚĆ. 1. Wstęp. 2. Niektóre sposoby pojmowania czasu i przestrzeni. 3. Substancjalna koncepcja czasu. 4. Relatywna koncepcja czasu. 5. Statyczna koncepcja czasu. 6. Dynamiczna koncepcja czasu. 7. Czasoprzestrzeń fizyczna. 8. Relacja przyczynowa a czas. 9. Strzałka czasu (nieodwracalność czasu). 10. Związek logicznej zasady tożsamości i sprzeczności z czasem.

Weryfikacja ogólnej teorii względności. Roczniki Filozoficzne, 28(3), 45-65, 1980.

# ogólna teoria względności # weryfikacja #
TREŚĆ. 1. Wstęp. 2. Sprawdzenie OTW. 3. Weryfikacja efektu przesunięcia linii widmowych w polu grawitacyjnym. 4. Laboratoryjna obserwacja grawitacyjnego przesunięcia linii spektralnych. 5. Ugięcie promieniowania elektromagnetycznego w polu grawitacyjnym. 6. Satelitarny pomiar odchylenia promieniowania elektromagnetycznego w polu grawitacyjnym. 7. Ruch perihelionowy. 8. Satelitarne metody pomiaru grawitacyjnego przesunięcia linii widmowych. 9. Satelitarne metody sprawdzania ruchu perihelium. 10. Sprawdzanie efektu Lense-Thirringa wirowania ciała centralnego. 11. Inne efekty relatywistyczne. 12. Fale grawitacyjne (FW).

Rozwój nauk przyrodniczych i techniki a stosunki społeczno-polityczne na Ziemi w końcu XX wieku. Studia Filozoficzne, nr 1, 36-52, 1981.

# cywilizacja współczesna # rozwój nauki / postęp naukowy # fizyka # problemy / zagrożenia cywilizacyjne #
TREŚĆ. 1. Problemy rozwoju fizyki. 1.1. Uniwersalność fizyki. 1.2. Kwantowa i hierarchiczna teoria mikroświata. 1.2.1. Różne poziomy poznania. 1.2.2. Zewnętrzne i wewnętrzne ograniczenia w nauce. 1.2.3. Hierarchiczność w przyrodoznawstwie. 1.2.4. Dziedziny opisu przyrodniczego. 1.3. Spodziewany rozwój fizyki. 1.3.1. Rozwój makrofizyki. 1.3.2. Rozwój mikrofizyki. 1.3.3. Rozwój astrofizyki. 1.3.4. Inne kierunki rozwoju badań fizycznych. 1.4. Fizyka a technika i zastosowania. 1.5. Fizycy i fizyka a społeczeństwo. 2. Problemy struktur i stosunków społeczno-politycznych na Ziemi w końcu XX w. 2.1. Globalne kryzysy. 2.1.1 Natura kryzysów globalnych. 2.1.2. Działania przeciwkryzysowe. 2.1.3. Planetarna skala zagrożenia i planetarna skala przeciwdziałania. 2.2. Problem żywnościowy. 2.3. Głód i śmiertelność. 2.4. Problemy demograficzne i wieku społeczeństw. 2.5. Paliwa kopalne. 2.6. Obieg wody na Ziemi. 2.7. Zbrojenia i apokalipsa wojny termojądrowej. 3. Wnioski i środki zaradcze. 4. Zakończenie.