INDEKS AUTORSKI

Alicja Sujecka


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Świat ekspresji M. Merleau-Ponty'ego a czas. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 227-240, 1981. Sujecka, Alicja.

# MERLEAU-PONTY, Maurice # ekspresja # estetyka # czas #
TREŚĆ. 1. Język - a słowo jako ekspresja "udana" i "pozorna". 2. Ekspresja gestu. 3. Dzieła sztuki - akty ekspresji prawdziwej. 4. Ekspresja algorytmiczna.