INDEKS AUTORSKI

Roman Suszko (1919-1979)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

W sprawie logiki bez aksjomatów. Kwartalnik Filozoficzny, 17(3), 199-206, 1948. Suszko, Roman.

# logika # aksjomat #

O analitycznych aksjomatach i logicznych regułach wnioskowania. Z teorii definicji. Poznań, PTPN, 1949.

# system aksjomatyczny # aksjomat, aksjomatyzacja # wnioskowanie # analityczny, analityczność # definicja #
TREŚĆ. (A) O analitycznych aksjomatach i logicznych regułach wnioskowania. I. Systemy elementarne. II. Analityczne aksjomaty i logiczne reguły wnioskowania. (B) Z teorii definicji. I. Pojęcia pomocnicze. II. Definicje wyrazów deskrypcyjnych i proces wprowadzania ich do systemów. III. Definicje wyraźne. IV. Definicje quasi wyraźne. V. Definicje mnogościowe. VI. Definicje rekurencyjne s-funktorów. VII. Definicje rekurencyjne n-funktorów. VIII. Zakończenie.

Logika matematyczna i teoria podstaw matematyki w ZSRR. Myśl Współczesna, nr 12, 390-396, 1949.

# logika matematyczna # filozofia matematyki #

Aksjomat, analityczność i aprioryzm. Myśl Filozoficzna, nr 4, 139-161, 1952.

# matematyka # aksjomat # analityczność # a priori #

Czy logika znów pod znakiem zapytania? Myśl Filozoficzna, nr 1, 229-234, 1955.

# nauczanie logiki #

Logika formalna a niektóre zagadnienia teorii poznania. Diachroniczna logika formalna. Myśl Filozoficzna, nr 2, 27-56, 1957.
Logika formalna a niektóre zagadnienia teorii poznania. Cz. 2. Myśl Filozoficzna, nr 3, 34-67, 1957.
PRZEDRUK w: Logiczna teoria nauki: wybór artykułów. Pawłowski, Tadeusz (red.), 505-576. Warszawa, PWN, 1966.

# logika formalna # epistemologia # semantyka # prawda # model # nauka # poznanie #
TREŚĆ. 1. Klasyczne pojęcie prawdy. 2. Języki sformalizowane i ich modele. 3. Relatywne pojęcie prawdy. 4. Synchroniczna logika formalna. 5. Aparaty pojęciowe i modele właściwe. 6. Schemat rozwoju nauki. 7. Prawda w rozwoju nauki. 8. Absolutne pojęcie prawdy. 9. Uwagi końcowe.

"O kategoriach syntaktycznych i denotacjach wyrażeń w językach sformalizowanych" w: Rozprawy logiczne. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Kazimierza Ajdukiewicza. 193-204. Warszawa, PWN, 1964.

# kategorie syntaktyczne # denotacja #

Logika. Studia Filozoficzne, nr 4, 3-7, 1964.

# logika # nauczanie logiki #

Wykłady z logiki formalnej. Cześć I: Wstęp do zagadnień logiki. Elementy teorii mnogości. Warszawa, PWN, 1965. Suszko, Roman.

# logika - podręczniki # teoria mnogości # rachunek relacji #
TREŚĆ. (A) Od autora. (B) Wstęp do zagadnień logiki. (C) Elementy teorii mnogości. 1. Zbiory i ich elementy. 2. Elementarne zbiory skończone. Pary uporządkowane. 3. Związki pomiędzy zbiorami. 4. Działania na zbiorach. 5. Zbiór pusty, uniwersum, uzupełnienie. 6. Algebra Boole`a zbiorów. 7. Podziały zbiorów. 8. Relacje. 9. Dziedzina i przeciwdziedzina. Iloczyn kartezjański. 10. Działania na relacjach. 11. Rodzaje relacji. 12. Funkcje. 13. Działania na funkcjach. 14. Rodziny zbiorów. 15. Antynomia Russella. 16. Aksjomatyczna teoria mnogości. 17. Hierarchia zbiorów. 18. Hierarchia typów. 19. Równoliczność zbiorów. Liczby kardynalne. 20. Liczby naturalne. 21. Zbiory von Neumanna. 22. Zbiory skończone. 23. Zbiory nieskończone. 24. Zbiory przeliczalne. Zbiory mocy kontinuum. 25. Zbiory von Neumanna a liczby kardynalne. Pewnik wyboru. 26. Fregego definicja liczb kardynalnych. Niezmienniki absolutne.

Kongres w Jerozolimie. [Międzynarodowy Kongres Logiki, Metodologii i Filozofii Nauki]. Studia Filozoficzne, nr 1, 217-219, 1965.

Logika formalna a rozwój poznania. Studia Filozoficzne, nr 1, 51-61, 1966.

# logika formalna # epistemologia # semantyka #

"Probabilistyczna i logiczna niezależność zdań" w: Księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusza Kotarbińskiego w osiemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz i in. (red.), 265-267. Warszawa, PWN, 1967.

# prawdopodobieństwo # niezależność logiczna #

Wyprawa przeciw Skolemitom. [Rec. Resnik, Michael David. On Skolem's Paradox]. Studia Filozoficzne, nr 2, 264-266, 1967.

Ontologia w traktacie L. Wittgensteina. Studia Filozoficzne, nr 1, 97-121, 1968.

# ontologia # WITTGENSTEIN, Ludwig #
TREŚĆ. 1. Język ontologii. 2. Logiczna identyczność. 3. S-ontologia. 4. Modalność. 5. Algebra Boole'a sytuacji. 6. Boole'owska zupełność. 7. Świat realny. 8. Stan rzeczy. 9. Konfiguracje przedmiotów. 10. O-ontologia. 11. Zasada abstrakcji. 12. Klasyfikacja przedmiotów. 13. Zasada ekstensjonalności.

Reifikacja sytuacji [Polemika z: Słupecki, Jerzy. Pewne uogólnienie logiki modalnej]. Studia Filozoficzne, nr 2, 65-82, 1971.

# logika niefregowska # reifikacja # sytuacja #

 

 


Wspomnienie o Suszce. Studia Filozoficzne, nr 7, 179-183, 1984. Wolniewicz, Bogusław.