INDEKS AUTORSKI

Ruta Światło


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

"Przedmowa" w: Abramowski, Edward. Filozofia społeczna. Wybór pism. V-XXXVIII. Warszawa, PWN, 1965.

Poglądy estetyczne Edwarda Abramowskiego. Studia Filozoficzne, nr 2, 99-111, 1973. Światło, Ruta.

# ABRAMOWSKI, Edward # estetyka # filozofia człowieka #
ABSTRAKT. Edward Abramowski (1868-1918) filozof, socjolog - jedna z najciekawszych postaci naszej historii intelektualnej - znany jest także jako teoretyk sztuki. Praca jego Co to jest sztuka? zaliczona jest do klasycznych w Polsce pozycji estetyki subiektywistycznej i psychologistycznej. Jakkolwiek to, co najbardziej charakterystyczne dla refleksji estetycznej Abramowskiego, mieści się w ramach tej pracy, to myśli o sztuce rozproszone w innych pracach na marginesie rożnych zagadnień, wnoszą niekiedy istotne momenty do jego teorii. Dlatego przyjmując jako przedmiot analizy poglądów estetycznych autora wymienioną wyżej pracę, nie rezygnuję również z brania pod uwagę innych jego prac. Ponadto estetyka nie stanowi całkowicie autonomicznej dziedziny refleksji Abramowskiego, stanowi ona część szerszej całości filozoficznej, wiąże się ściśle z jego koncepcją człowieka, jego istoty, wymogów i miejsca w świecie. Toteż celowe wydaje się zaprezentowanie przynajmniej pewnych wątków jego myśli antropologiczno-filozoficznej.