INDEKS AUTORSKI

Jolanta Świderek


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Zasługi Galena na polu logiki. Studia Filozoficzne, nr 6, 135-157, 1986. Świderek, Jolanta.

# GALEN z Pergamonu # historia logiki # dedukcja naturalna #
ABSTRAKT. Artykuł przedstawia system logiki Galena oraz wykazuje jego zasługi z punktu widzenia logiki współczesnej. System Galena, podobnie jak Stoików, jest systemem dedukcji naturalnej. Zasadniczymi częściami tego systemu są: semiotyka, teoria sylogizmu hipotetycznego, teoria sylogizmu kategorycznego oraz początki teorii relacji. Autorka stara się wykazać, że w logice Galena spójniki zdaniowe mają charakter intensjonalny (a nie ekstensjonalny, jak w logice Stoików), i przeto do jej opisu właściwy byłby jakiś system logiki modalnej.