INDEKS AUTORSKI

Krystyna Święcicka


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Kantowskie a priori w filozofii niemieckiej lat sześćdziesiątych XIX wieku. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 22, 267-294, 1976.

# a priori # kantyzm # filozofia niemiecka #

Kantowskie "a priori" w interpretacji Hermanna Cohena. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 26, 161-189, 1980.

# COHEN, Hermann # a priori # neokantyzm # czas # przestrzeń #
TREŚĆ. (A) Aprioryczny charakter przestrzeni i czasu. (B) Aprioryczny charakter kategorii. (C) Syntetyczne zasady intelektu - ostateczna podstawa obiektywności doświadczenia.

Idealizm transcendentalny Hermanna Cohena. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 28, 3-25, 1982.

# COHEN, Hermann # idealizm # filozofia a nauka # świadomość #
TREŚĆ. (A) Pojęcie realności. (B) Filozofia i nauka. (C) Idealizm transcendentalny. (D) Jedność świadomości. (E) Rozum.

Racjonalizm zbłąkany: husserlowska krytyka obiektywizmu. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 288-295, 1983.

# HUSSERL, Edmund # kryzys kultury # racjonalizm #
ABSTRAKT. Komunikat przedstawia husserlowskie ujęcie kryzysu kultury europejskiej i proponowane przez niego drogi wyjścia. Najważniejszą przyczynę kryzysu widzi Husserl w "zbłąkanym racjonalizmie", w tym że racjonalność nauki przybrała charakter jednostronny, a mianowicie naiwnie obiektywistyczny. Jedynym wyjściem jest odwołanie się do świata życia codziennego (Lebenswelt), na którym wsparty jest gmach konstrukcji naukowych. Od świata życia codziennego należy następnie przejść do konstytuującej go subiektywności transcendentalnej. Wyjście z kryzysu może się więc dokonać tylko dzięki fenomenologii, przynoszącej ludzkości europejskiej autonomię teoretyczną, a wraz z nią autonomię praktyczną.

Teoria "wczucia" u T. Lippsa. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 29, 113-131, 1983. Święcicka, Krystyna.

# LIPPS, Theodor # wczucie # Inny # ja / jaźń #
TREŚĆ. (A) Poznanie cudzych Ja. (B) Pojęcie Ja. (C) "Wczucie" jako obiektywizacja. (D) "Wczucie" estetyczne.

Teoria wczucia w Ideach II E. Husserla. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 30, 133-155, 1984.

# HUSSERL, Edmund # wczucie # Inny # intersubiektywność #

Monada jako droga ku metafizyce. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, nr 32, 149-166, 1987.

# monada # metafizyka # HUSSERL, Edmund # Ja / jaźń #

Pneumatologia Ferdynanda Ebnera. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 35, 137-147, 1990. Święcicka, Krystyna.

# EBNER, Ferdinand # filozofia dialogu #