INDEKS AUTORSKI

Wacław Świerzawski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Misterium Chrystusa w posłudze św. Tomasza z Akwinu. Znak, 311-312, 568-585, 1980. Świerzawski, Wacław.

# TOMASZ z Akwinu # Jezus Chrystus # teologia #
TREŚĆ. I. Misterium Chrystusa - żywe centrum teologii. 1. Chrystologiczny teocentryzm. 2. Trynitarna struktura podmiotu teologii. II. Powołanie teologa: służba misterium Chrystusa. 1. "Chwała misterium" (Kl 1.27) przedmiotem teologicznej kontemplacji Tomasza. 2. "Pro cujus amore" - motyw posługi ujawniony w życiu. III. Theologia ad mentem sancti Thomae w przededniu 2000 roku. 1. Niezmienne i zmienne we współczesnej teologii. 2. Sugestia Tomasza dla współczesnych teologów: "Contemplata tradere".