INDEKS AUTORSKI

Barbara Szacka


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Kłopoty z historią nauk społecznych. [Rec. Voisé, Waldemar. Początki nowożytnych nauk społecznych]. Studia Filozoficzne, nr 1, 197-200, 1964.

O historiozofii Stanisława Staszica. Studia Filozoficzne, nr 2, 39-62, 1964.

# STASZIC, Stanisław # historiozofia # stan natury # postęp społeczny #

"Staszic - synteza dziejów ludzkości" w: Filozofia Polska. (Myśli i Ludzie) , 157-178. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967.

# filozofia polska # STASZIC, Stanisław # filozofia społeczna #
TREŚĆ. (A) Program reformy i typologia ustrojów. (B) Geneza społeczeństwa i własności. (C) Teoria rozwoju społeczeństwa. (D) Historiozofia.

Zróżnicowania koncepcji czasu a historiozoficzna problematyka doktryn i ideologii. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 23, 5-19, 1977. Szacka, Barbara.

# historiozofia # czas # ideologia #