INDEKS AUTORSKI

Andrzej Szała


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Prawdziwość sądów generowanych przez teorie fizykalne. Roczniki Filozoficzne, 35/36(3), 49-59, 1987/1988. Szała, Andrzej.

# teoria a fakty # fizyka # prawdziwość #
TREŚĆ. 0. Wprowadzenie. 1. Relacje między teorią a rzeczywistością. 2. Pojęcie prawdziwości aproksymatywnej. 3. Pojęcie prawdziwości faktualnej a inne pojęcia semantyczne.

Faktualne znaczenie konstruktów teoretycznych. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 107-122, 1988. Szała Andrzej.

# znaczenie # filozofia nauki #
TREŚĆ. Wprowadzenie. 1. Syntetyczna teoria znaczenia. 2. Konsekwencje syntetycznej teorii znaczenia.