INDEKS AUTORSKI

Janina Szatkowska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Metodologiczne znaczenie teorii azjatyckiego sposobu produkcji. Studia Filozoficzne, nr 3, 109-129, 1983. Szatkowska, Janina.

# rozwój społeczny # formacja społeczno-ekonomiczna # materializm historyczny #
TREŚĆ. (A) Rozwój jedno- czy wieloliniowy: problem periodyzacji rozwoju. (B) Rozwój jednoliniowy: europejski punkt widzenia. (C) Rozwój jednoliniowy: globalny punkt widzenia. (D) Rozwój wieloliniowy: wariant azjatycki. (E) Ujęcie policentryczne. (F) Kryterium postępu.