INDEKS AUTORSKI

Zbigniew Szawarski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

"Ethics and Language" ciąg dalszy. [Rec. Stevenson, Charles L. Facts and Values. Studies in Ethical Analysis]. Studia Filozoficzne, nr 4, 121-129, 1965.

Pierwsza ogólnopolska konferencja etyków. Studia Filozoficzne, nr 4, 136-142, 1965.

Trzy stadia emotywistycznej teorii sporu etycznego. Etyka, t. 1, 267-286, 1966.

# emotywizm # spór etyczny # STEVENSON, Charles # EDWARDS, Paul #
TREŚĆ. I. Zagadnienie sporu etycznego w emotywizmie radykalnym. II. Teoria sporu etycznego Ch. L. Stevensona. III. Spór etyczny - Poglądy Paula Edwardsa.

Etyczny numer "The Philosophical Quarterly" [Rec. No. 59, April 1965]. Etyka, t. 1, 346-351, 1966.

Wittgensteina wykład o etyce. [Rec. Wittgenstein, Ludwig. A Lecture on Ethics]. Studia Filozoficzne, nr 2, 259-263, 1966.

Etyka i Nauka. II Ogólnopolska Konferencja Etyków. Studia Filozoficzne, nr 4, 179-187, 1966.

Moralne problemy nauki. [Sprawozdanie z konferencji na UW]. Studia Filozoficzne, nr 2, 278-289, 1967.

Perspektywy etyki naukowej. [Rec. Edel, Abraham. Method in Ethical Theory]. Etyka, nr 2, 319-330, 1967.

O pojęciu moralności. [Rec. Frankena, William K. The Concept of Morality. Aiken, Henry David. On Some Unreal Distinctions in Ethics]. Studia Filozoficzne, nr 3, 280-282, 1967.

Problemy marksistowskiej analizy pojęć moralnych. [Rec. Ash, William. Marxism and the Moral Concepts]. Etyka, nr 3, 253-263, 1968.

Moralne racje pokoju. [Rec. Hare, Richard M. Peace]. Etyka, t. 3, 263-266, 1968.

Wstęp do filozofii moralnej. [Rec. Mabbott, J. D. An Introduction to Ethics]. Etyka, t. 4, 199-203, 1969.

Logika mądrości. [Rec. Binkley, Robert. A Theory of Practical Reason]. Etyka, t. 4, 204-208, 1969.

Etyka w "The Philosophical Quarterly", vol. 17, 1967. Etyka, nr 4, 208-210, 1969.

Etyka w "The Philosophical Quarterly". [Rec. vol. 18, 1968]. Etyka, t. 5, 196-202, 1969.

Kłopoty marksistowskiej moralistyki. [Rec. Michalik, Mieczysław. Moralność na co dzień]. Człowiek i Światopogląd, nr 1, 114-117, 1970.

Filozoficzne problemy w etyce. Człowiek i Światopogląd, nr 5, 60-69, 1970.

# etyka #
TREŚĆ. * Naturalizm. * Intuicjonizm. * Emotywizm. * Szkoła oxfordzka.

Moralność i demokracja. [Rec. Singer, Peter. Democracy and Disobedience]. Etyka, t. 15, 246-249, 1977.

Etyka i przerywanie ciąży. Etyka, t. 16, 51-80, 1978.

# aborcja # człowiek, człowieczeństwo # etyka #
TREŚĆ. (A) Kryterium genetyczne. (B) Kryteria rozwojowe. (C) Narodziny jako kryterium człowieczeństwa. (D) Kryterium człowieczeństwa - kilka uwag metodologicznych. (E) Etyka i przerywanie ciąży.

Wprowadzenie. [Do tomu poświęconemu stosunkowi ludzi do zwierząt]. Etyka, t. 18, 7-9, 1980.

# zwierzę #

Cena wyzwolenia zwierząt. [Rec. Singer, Peter. Animal Liberation]. Etyka, t. 18, 285-291, 1980.

Praktyka moralna jako kryterium prawdy w etyce. Studia Filozoficzne, nr 3, 121-130, 1980.

# kryterium prawdy # metaetyka # sąd wartościujący # praktyka #

Godność i odpowiedzialność. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 93-106, 1983.

# etyka # godność # odpowiedzialność #
ABSTRAKT. Jednym ze znaczeń słowa "godność" w etyce współczesnej jest to znaczenie, które odwołuje się do szacunku jednostki ludzkiej dla samej siebie. Autor wyjaśnia bliżej racje owego szacunku, przedstawia typowe rodzaje stosunku człowieka do samego siebie i rozważa kwestię relacji odpowiedzialności samego siebie do odpowiedzialności za świat, w którym żyjemy.

Moralne problemy dotyczące opieki nad dziećmi nieuleczalnie chorymi. Studia Filozoficzne, nr 3, 65-92, 1984.

# bioetyka # dziecko # śmierć #
ABSTRAKT. Jeżeli uzna się, że życie samo przez się nie ma żadnej wartości, że cierpienie jest złe i że nie istnieje żadna moralnie znacząca różnica pomiędzy zabiciem a przyzwoleniem na śmierć, to może być tak, że lepiej jest dla nowo narodzonego dziecka z głębokimi i nieodwracalnymi wadami genetycznymi, jeżeli spowoduje się jego śmierć. Wniosek ten wyraźnie koliduje z tradycyjnymi zaleceniami deontologii lekarskiej i obowiązującym prawem. Autor sądzi, że biorąc pod uwagę interesy profesji lekarskiej i tradycje moralną w Polsce, należy minio wszystko odrzucić koncepcję legalizacji dzieciobójstwa i wprowadzenia istotnych zmian w kodeksach etyki medycznej. Rola lekarza zobowiązuje go do powstrzymywania się od zabijania. Ale - jako rozumiejący i kierujący się współczuciem człowiek - lekarz może niekiedy wyżej cenić powinności moralne człowieka niż obowiązki profesjonalne lekarza. Nie powinno się go za to potępiać.

Dwa modele etyki medycznej. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 125-138, 1984.

# bioetyka # aborcja # eutanazja #
ABSTRAKT. Autor przedstawia i konfrontuje dwa modele etyki medycznej. Model pierwszy ukształtował się pod wpływem tradycji Hipokratesa i ma charakter pewnego kodeksu etycznego. Model drugi, kształtujący się obecnie pod wpływem gwałtownego rozwoju biotechnologii, główny nacisk kładzie na filozoficzną analizę podstawowych pojęć i metod rozstrzygania sporów moralnych pojawiających się we współczesnej medycynie. Autor sceptycznie ocenia przydatność tradycyjnych kodeksów medycznych w rozwiązywania dylematów moralnych medycyny współczesnej. Ale nie należy oczekiwać zbyt wiele także od filozoficznej etyki medycznej. Filozof może pomóc lekarzowi w podejmowaniu decyzji moralnej, ale ostatecznie decyzję podejmuje zawsze sam lekarz i żaden kodeks etyki zawodowej nie uwolni go od odpowiedzialności.

Wartość życia. Etyka, nr 21, 41-69, 1984. Szawarski, Zbigniew.

# życie # życie ludzkie # wartość #
TREŚĆ. (A) Co to jest życie? (B) Pojęcie życia. (C) "Życie" w kontekstach moralnych. (a) Czy i dlaczego zabicie człowieka jest złe? (b) Czy i dlaczego zabijanie zwierząt jest złe? (d) Czy i dlaczego niszczenie roślin jest złe? (D) "Mieć wartość".

Samobójstwo i eutanazja. [Rec. Suicide and Euthanasia. The Rights of Personhood. Wallace, S. E. & Eser, A. (eds.)]. Etyka, nr 21, 201-205, 1984.

[Rec. Bioethics Reporter. 1983]. Studia Filozoficzne, nr 7, 169-171, 1986.

Kilka uwag o moralności i okolicznościach szczególnych. Etyka, nr 22, 147-151, 1986.

# moralność #

Samobójstwo: w poszukiwaniu definicji. Etyka, nr 23, 27-61, 1988. Szawarski, Zbigniew.

# samobójstwo # definicja # śmierć # etyka #
TREŚĆ. (A) Rzeczywistość. (B) Interpretacje. (C) Zasada podwójnego skutku. (D) Czy możliwa jest moralnie neutralna definicja samobójstwa?

Nowy wspaniały homo sapiens. (Etyczne aspekty sztucznej prokreacji). Studia Filozoficzne, nr 3, 49-67, 1988.

# in vitro # bioetyka # moralność # rodzina #
ABSTRAKT. Przedstawiwszy możliwości, jakie oferuje technika zapłodnienia in vitro (IVF), autor analizuje typowe argumenty za i przeciw tego rodzaju praktyce. Kolejno omawia się problem prawa do posiadania potomstwa, kwestie moralnych powinności lekarza wobec osób chorych na bezpłodność, moralny status zygoty, zasadę primum non nocere w kontekstach IVF, zagrożenie dla instytucji małżeństwa i rodziny oraz argument odwołujący sie do praw natury. Rozważając możliwości prawnego i moralnego rozstrzygnięcia kwestii dopuszczalności IVF, autor uchyla się od zajęcia jednoznacznego stanowiska.

Etyczne aspekty transplantacji substancji mózgowej. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 257-270, 1989.

# bioetyka # mózg #
ABSTRAKT. Przedstawiwszy zwięźle historię nowej metody leczenia choroby Parkinsona, jaką jest transplantacja substancji czarnej, autor rozważa możliwe zarzuty moralne przeciwko tego rodzaju zabiegom, dochodząc do wniosku, że jeśli skrupulatnie respektuje się określone dyrektywy moralne, nie ma nic złego w przeszczepianiu substancji mózgowej, pobranej ze szczątków martwego płodu.