INDEKS AUTORSKI

Szczepan Szczeniowski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Pojęcie pola i cząstki w fizyce dzisiejszej. Myśl Filozoficzna, nr 4, 184-197, 1952.

# mechanika kwantowa # pole elektromagnetyczne # cząstki elementarne #

Próby nowej interpretacji mechaniki kwantowej. Myśl Filozoficzna, nr 5-6, 68-91, 1955. Szczeniowski, Szczepan.

# mechanika kwantowa # BOHM, David Joseph # BROGLIE, Louis de # filozofia nauki #

Nowe fakty dotyczące cząstek elementarnych i ich znaczenie dla zagadnienia struktury czasoprzestrzeni. Studia Filozoficzne, nr 5, 52-80, 1958.

# fizyka # cząstka elementarna # czasoprzestrzeń #
TREŚĆ. 1. Cząstki elementarne i ich oddziaływania wzajemne. 2. Prawa zachowania i ich związek z symetriami czasoprzestrzeni. 3. Zasada zachowania parytetu i konsekwencje jej obalenia.