INDEKS AUTORSKI

Barbara Szczepańska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Panestetyczna koncepcja wartości. [Rec. Pawłowski, Tadeusz. Wartości estetyczne]. Studia Filozoficzne, nr 4, 175-181, 1989.