INDEKS AUTORSKI

Artur Szczepański


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

O dwóch artykułach o czasie i przestrzeni fizycznej. [Polemika z: Augustynek, Zdzisław. Definicja czasu przez abstrakcję. Misiek, Józef. O metryce czasu i przestrzeni fizycznej]. Studia Filozoficzne, nr 6, 119-123, 1970.

# czas # przestrzeń #

Uwagi do "Odpowiedzi w sprawie czasu i przestrzeni". [Polemika z: Augustynek, Zdzisław i Misiek, Józef. Odpowiedź w sprawie czasu i przestrzeni]. Studia Filozoficzne, nr 3, 181-182, 1971.

# czas # przestrzeń # metryka #

Paradoks Einsteina-Podolskiego-Rosena: doświadczenie Kochera-Comminsa. Studia Filozoficzne, nr 11, 39-46, 1974.

# mechanika kwantowa # EINSTEIN, Albert # paradoks #

Neoklasyczna elektrodynamika Jaynesa jako próba przezwyciężenia trudności elektrodynamiki kwantowej. Studia Filozoficzne, nr 6, 115-121, 1975. Szczepański, Artur.

# elektrodynamika #