INDEKS AUTORSKI

Jan Szczepański (1913-2004)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Metodologiczne tendencje w socjologii współczesnej. Myśl Współczesna, nr 5, 186-197, 1948.

# metodologia nauk społecznych #
TREŚĆ. * Metoda historyczna. * Socjologia opisowa. ** Szkoła ekologiczna. * Badania obserwacyjne i eksperymentalne. * Kierunek statystyczno-matematyczny.

Zagadnienia metodologii badań społecznych w niektórych pracach Marksa i Engelsa. Myśl Filozoficzna, nr 2, 228-265, 1952.

# metodologia nauk społecznych # ENGELS, Friedrich # MARX, Karl # materializm historyczny #
TREŚĆ. 1. Sformułowanie teorii materializmu historycznego. 2. Rzut oka na stan badań społecznych w pierwszej połowie XIX wieku. 3. Przełom dokonany w badaniach społecznych przez Marksa i Engelsa - Studium Engelsa o położeniu klasy robotniczej w Anglii. 4. Zwierciadło Społeczeństwa. 5. Projekt badań społecznych przedstawiony przez Marksa I Międzynarodówce. 6. Ankieta robotnicza opracowana przez Marksa. 7. Wnioski.

Meslier - filozof ludu ciemiężonego. Myśl Filozoficzna, nr 3, 150-167, 1954.

# MESLIER, Jean # krytyka religii # materializm # ateizm #

Filozoficzna i socjologiczna koncepcja człowieka. Studia Filozoficzne, nr 1, 15-22, 1969.

# człowiek # socjalizacja # osobowość # jednostka a społeczeństwo #

O zasadach świadomego samokierowania. Studia Filozoficzne, nr 3, 17-23, 1976.

# KOTARBIŃSKI, Tadeusz # rozwój człowieka #

Indywidualność i twórczość. Studia Filozoficzne, nr 11, 17-24, 1978.

# twórczość # indywidualność #

Myślenie-działanie-cywilizacja. Studia Filozoficzne, nr 10, 5-12, 1979.

# cywilizacja współczesna # filozofia kultury #

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, nr 1, 83-85, 1988. Szczepański, Jan.

# filozofia polska # autobiogram #