INDEKS AUTORSKI

Anna Szczęsna


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Peter Kroes o czasie. [Rec. Kroes, Peter. Time: Its Structure and Role in Physical Theories]. Studia Filozoficzne, nr 11, 189-193, 1988.

W poszukiwaniu ukrytego porządku. [Rec. Bohm, David. Ukryty porządek. Tempczyk, Michał (tłum.)]. Studia Filozoficzne, nr 1, 204-208, 1990. Szczęsna, Anna.