INDEKS AUTORSKI

Lech Szczucki


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Z badań nad reformacją. [Rec. Williams, George H. ed. Spiritual and Anabaptist... and Mergal, Angel M. ed. Evangelical Catholicism...]. Studia Filozoficzne, nr 4, 175-178, 19xx.

Pomian, Krzysztof i S., L. Studia o dziejach socynianizmu. [Rec. Studi sui riformatori italiani di Francesco Ruffini]. Studia Filozoficzne, nr 5, 174-182, 1958.

# socynianizm #

Na marginesie książki o pedagogice ariańskiej. [Rec. Kurdybacha, Łukasz. Z dziejów pedagogiki ariańskiej]. Studia Filozoficzne, nr 3, 163-175, 1959.

z: Domański, Juliusz (oprac.). Miscellanea Arianica. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 6, 199-287, 1960.

# arianizm #
TREŚĆ. I. Materiały do dziejów rozłamu w zborze małopolskim. II. Do dziejów anabaptyzmu ariańskiego. III. Nieznane listy ariańskie z pierwszej połowy XVII wieku.

z: Szczucki, Lech (wyd.). Jakuba Paleologa "De christi cognomine". Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 19, 265-288, 1973.

# PALEOLOG, Jakub z Chios # antytrynitaryzm #

Polsko-włoska współpraca naukowa w dziedzinie badań nad myślą Odrodzenia. Studia Filozoficzne, nr 6, 169-171, 1974.

Zainteresowania matematyczno-astronomiczne Andrzeja Dudycza. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 34, 197-208, 1989. Szczucki, Lech.

# DUDYCZ, Andrzej # astronomia # renesans # historia nauki #