INDEKS AUTORSKI

Władysław Szewczyk


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Psychologia empiryczna a zagadnienie duchowości człowieka. Znak, nr 230, 1031-1041, 1973.

# filozofia a nauka # psychologia # duch a przyroda #
TREŚĆ. 1. Potrzeba szukania uzasadnień duchowości człowieka na płaszczyźnie nauk przyrodniczych. 2. Różne próby zmierzające do wykorzystania wyników nauk przyrodniczych w argumentacji za duchowością człowieka i trudności metodologiczne z tym związane. 3. Sytuacja zagadnienia duchowości we współczesnej psychologii.

Czy fenomenologia może się przydać psychologii współczesnej? Znak, nr 271, 35-45, 1977. Szewczyk, Władysław.

# fenomenologia # psychologia # filozofia a nauka #
TREŚĆ. * Jak Husserl pojmował psychologię empiryczną? * Jakie związki postrzegał Husserl pomiędzy psychologią a fenomenologią? * W czym zaznaczył się wpływ fenomenologii na psychologię współczesną? * Czym wytłumaczyć nieznany dotychczas wpływ fenomenologii na psychologię? * Wnioski.