INDEKS AUTORSKI

Krzysztof Szlachcic


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Dwa spojrzenia na ostateczny cel nauki. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 184-189, 1983. Szlachcic, Krzysztof.

# rozwój nauki # WEIZSÄCKER, Carl Friedrich von # BOHM, David #
ABSTRAKT. W komunikacie oceniono dwa ujęcia ostatecznego celu poznania naukowego: (1) głoszącego możliwość stworzenia ostatecznej, fundamentalnej teorii naukowej, która byłaby zwieńczeniem całej działalności poznawczej, oraz (2) odrzucającego możliwość stworzenia takiej - kończącej wszelką działalność eksploracyjną - ostatecznej teorii. Obie wizje posiadają wiele szczegółowych rozwinięć, np. często występują w pracach fizyków, niemniej tylko druga zasługuje na miano racjonalnej. Ocena ta uzasadniona została przez eksplikację odmienności wielu rozstrzygnięć filozoficznych stojących za wymienionymi ujęciami (np. o naturze bytów badanych przez nauki empiryczne, o charakterze rozwoju poznania naukowego, o możliwości osiągnięcia prawdy absolutnej).

Dwa stanowiska w sporze o aktualność filozofii Hegla. [Polemika z: Siemek, Marek J. Filozofia, dialektyka, rzeczywistość. Aleksandrowicz, Dariusz. Filozoficzne założenia Lukácsa teorii wiedzy]. Studia Filozoficzne, nr 8, 177-190, 1984. Szlachcic, Krzysztof.

# HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich # LUKÁCS, György # marksizm #
TREŚĆ. (A) Spór o wartość teoretyczną "Geschichte und Klassenbewusstsein" G. Lukácsa. (B) Filozofia Hegla a myśl filozoficzna XVIII i XIX w. (C) Podsumowanie. Komentarz.

Studium o konwencjonalizmie. [Rec. Siemianowski, Andrzej. Fakty, prawa, decyzje. (Rozprawy o konwencjonalistycznej filozofii nauki)]. Studia Filozoficzne, nr 7, 151-153, 1986.