INDEKS AUTORSKI

Danuta Szperling


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Annales UMCS. Sekcja Filozofia i Socjologia. [Rec. 1976]. Studia Filozoficzne, nr 5, 221-224, 1977.

Niektóre problemy metodologiczne historii filozofii w radzieckim czasopiśmiennictwie filozoficznym. Studia Filozoficzne, nr 12, 131-142, 1979. Szperling, Danuta.

# metodologia historii filozofii # filozofia sowiecka #