INDEKS AUTORSKI

Zenon Szpotański (1919-1976)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

O dramatyczności filozofii. Znak, nr 92-93, 345-353, 1962.
O dramatyczności filozofii. Część II i III. Znak, nr 124, 1228-1246, 1964.

# filozofia #

Od Kanta do nowej sztuki. Znak, nr 162, 1497-1511, 1967.

# KANT # pozytywizm # sztuka #

Prawda obiektywna a subiektywna. Znak, nr 184, 1341-1349, 1969.

# prawda #

Kryzys filozofii a kryzys społeczeństwa. Znak, nr 193-194, 973-980, 1970.

# społeczna rola filozofii # kryzys kultury # kryzys społeczny #

Hegel - spóźniona rocznica. Znak, nr 212, 198-203, 1972.

# HEGEL #

Schelling - filozof nieznany. Znak, nr 256, 1262-1270, 1975. Szpotański, Zenon.

#SCHELLING #