INDEKS AUTORSKI

Sławomir Sztobryn


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Dialektyka swobody i przymusu w pedagogice Sergiusza Hessena. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 203-212, 1983. Sztobryn, Sławomir.

# pedagogika # HESSEN, Sergiusz # rozwój człowieka #
ABSTRAKT. W artykule rozważane są problemy swobody i przymusu oraz karności i wolności analizowane przez S. Hessena w aspekcie filozoficznym.