INDEKS AUTORSKI

Tadeusz Szubka


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

[Rec. Rorty, Richard. Philosophy and the Mirror of Nature]. Roczniki Filozoficzne, 31(2), 161-167, 1983. Szubka, Tadeusz.

# epistemologia #

[Rec. Ayer, A. J. Philosophy in the Twentieth Century]. Roczniki Filozoficzne, 32(1), 207-213, 1984.

Problem Boga w filozofii procesu. Znak, nr 383, 119-126, 1986.

# filozofia procesu # Bóg #

Ograniczenia ontologii lingwistycznej. Roczniki Filozoficzne, 34(1), 121-143, 1986.

# filozofia analityczna # ontologia #

[Rec. Strawson, Peter F. Scepticism and Naturalism: Some Varietes]. Roczniki Filozoficzne, 34(1), 325-335, 1986.

O uzasadnieniu pluralizmu wiedzy ludzkiej. Roczniki Filozoficzne, 35(1), 331-343, 1987.

# wiedza # pluralizm # epistemologia #

z: Buczek, Anna. Bibliografia prac Stanisława Kamińskiego. Roczniki Filozoficzne, 35(1), 9-47, 1987.

Filozofia jako konstrukcja i uzasadnianie światopoglądów. (Metafilozofia Johna Kekesa). Studia Filozoficzne, nr 5, 59-72, 1988. Szubka, Tadeusz.

# KEKES, John # metafilozofia # filozofia # światopogląd #
 ABSTRAKT. Artykuł prezentuje główne punkty programu metafilozoficznego współczesnego filozofa amerykańskiego Johna Kekesa. Program ten został ukształtowany w opozycji do ideału filozofii naukowej, który przyjmuje ruch analityczny. Opowiada się natomiast za ideałem filozofii humanistycznej, opartej mocno na zdrowym rozsądku i rozumieniu historycznym. Głównym celem filozofii powinno być konstruowanie i uzasadnianie światopoglądów. Aby to osiągnąć należy rozwiązać szereg tzw. trwałych problemów i powiązać otrzymane wyniki w spójny system. Dokonuje się tego w toku argumentacji perenialnej, w której uzasadnianie przebiega w dwóch kontekstach: wprowadzania teorii i jej akceptacji, oraz kieruje się odpowiednio dwoma standardami: rozwiązywalnością problemu i ukierunkowaniem na prawdziwość. Metafilozofia Kekesa jest próbą nawiązania do tradycyjnej koncepcji filozofii, ale wiele czerpie z pragmatyzmu i z nowej filozofii nauki.

[Rec. Principles of Philosophical Reasoning. Fetzer, James H. (ed.)]. Ruch Filozoficzny, XLV (2), 196-199, 1988.

[Rec. Passmore, John. Recent Philosophers: a Supplemental to A Hundred Years of Philosophy]. Ruch Filozoficzny, XLV (2), 199-205, 1988.

Panorama współczesnej myśli brytyjskiej. [Rec. Philosophy in Britain Today. Shanker, S. G. (ed.)]. Studia Filozoficzne, nr 3, 179-181, 1989.

[Rec. Hochberg, Herbert. Logic, Ontology and Language: Essays on Truth and Reality]. Ruch Filozoficzny, XLVI (3), 327-331, 1989.

# filozofia języka # logika # ontologia #

Metafizyka - analiza - nauka. [Rec. Aune, Bruce. Metaphysics : the Elements]. Znak, nr 417-418, 172-177, 1990.

z: Gutowski, Piotr. Ku obiektywnej historii filozofii. [Rec. Copleston, Frederick C. Historia filozofii. T. VIII: Od Benthama do Russella. Chwedeńczuk, Bohdan (tłum.)]. Znak, nr 424, 93-98, 1990.