INDEKS AUTORSKI

Grzegorz Szulczewski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Sztuka w epoce techniki w świetle rozważań ontologicznych Martina Heideggera. Studia Filozoficzne, nr 10, 19-32, 1986. Szulczewski, Grzegorz.

# HEIDEGGER, Martin # filozofia stuki # poezja # cywilizacja techniczna #
TREŚĆ. I. Projekt nowej ontologii sztuki. 1. Destrukcja estetyki. 2. Źródła pozaestetycznego ujęcia dzieła sztuki. 3. Ontologiczna analiza struktury dzieła sztuki. Ontologiczna prawda w sztuce. II. Poezja w epoce techniki. 1. Hölderlin - doświadczenie poetyckie czasu marnego. 2. Rilke - poeta czasu marnego. 3. J. P. Hebel - poeta zakorzenienia. III. Misja ontologiczna sztuki w epoce techniki.