INDEKS AUTORSKI

Stefan Szuman (1889-1972)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Pojęcie dawki estetycznej. (O strukturze utworów poetyckich i filmowych). Przegląd Filozoficzny, nr 1-2, 127-157, 1949.

# estetyka # poezja # film #
TREŚĆ. 1. Pojęcie dawki. 2. Ogniwa i dawki w poezji wierszowanej. 3. Ogniwa i dawki obrazowe utworów filmowych.

"Niektóre aspekty i zagadnienia dramatu St. I. Witkiewicza Szewcy" w: Stanisław Ignacy Witkiewicz. Człowiek i twórca. Księga pamiątkowa. Kotarbiński, Tadeusz i Płomieński, Jerzy Eugeniusz (red.), 21-33. Warszawa, PIW, 1957.Szuman, Stefan.

# WITKIEWICZ, Stanisław Ignacy # krytyka kultury # pesymizm # nuda #
TREŚĆ. I. O twórcy dramatu Szewcy oraz o postaciach i języku tego utworu. II. Problem nienasycenia i nudy w dramacie Szewcy.